Bằng cấp sinh học vô cùng đa dạng – ‘sinh học’ hay ‘khoa học sinh học’ bao gồm một mảng rộng của các môn học chuyên khoa. Từ giải phẫu học đến sinh thái và vi sinh học đến động vật học, lựa chọn khóa học phù hợp cho người quan tâm các nghiên cứu trong sinh học là rất nhiều. Hãy đọc các thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn về cấu trúc khóa học, những chuyên ngành và con đường sự nghiệp của lĩnh vực này.

sinh-hoc

Sinh học là gì?
– Những yếu tố cốt lõi kết nối tất cả các ngành khác nhau và phụ ngành của lĩnh vực này là: nghiên cứu, mô tả đặc điểm của các sinh vật sống và cuộc điều tra khoa học đằng sau những sinh vật sống. Điều này có nghĩa là hầu hết các khóa học sinh học sẽ có chương trình chính trong năm đầu tiên là tập trung vào các môn học như lý thuyết tế bào và sinh học phân tử, sự tiến hóa, sinh lý và thích ứng, lý thuyết gen, và cân bằng hóc-môn.
– Sau khi lĩnh hội một số hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc cốt lõi trong sinh học, bạn sẽ có thể chọn một ngành chuyên môn. Tùy chọn bao gồm: giải phẫu học, lý sinh học, tế bào học và sinh học phân tử, sinh thái và tiến hóa, sinh học môi trường, sinh học pháp y, di truyền học, sinh học biển, vi sinh học, khoa học sinh học phân tử, khoa học tự nhiên, sinh học thần kinh, sinh lý học, động vật học và nhiều ngành khác.
– Các khóa học này có thể được cung cấp như môn tự chọn trong một khóa học cử nhân sinh học – một lựa chọn tốt cho những ai vẫn chưa chắc chắn về những chuyên ngành mà họ muốn nghiên cứu sâu hoặc chương trình cử nhân chuyên dụng.

Bằng Sinh học sẽ đem lại cho bạn những gì? 
– Là một sinh viên sinh học năm thứ nhất, bạn nên theo học một số lượng đáng kể các bài giảng, đi kèm với công việc thực tế và ghi chép. Đối với các môn như sinh học tế bào, di truyền học và dịch tễ học, học sinh sẽ làm việc thực tế trong phòng thí nghiệm, trong khi môn hệ sinh thái hoặc sinh học môi trường đòi hỏi sinh viên sẽ làm công việc đồng áng.
– Trong những năm tiếp theo, khi bạn học chuyên sâu hơn, bạn có thể chi tiêu ít thời gian hoặc lựa chọn tập trung hoàn toàn vào công việc trong phòng thí nghiệm. Đến năm cuối, bạn thường sẽ được yêu cầu thực hiện một dự án nghiên cứu chính thức. Tại một số trường đại học, đó là công việc hoạt động nhóm, trong khi ở những trường khác, bạn có thể chọn các dự án cá nhân từ một danh sách đã được phê duyệt.
– Để việc học tốt hơn, bạn nên dành phần lớn thời gian của mình làm việc trong phòng thí nghiệm, hoặc thực hiện các nghiên cứu cá nhân để hiểu biết và thực hành tốt cho công việc sau này.
– Bằng cấp sinh học bậc Đại học kéo dài trong ba hoặc bốn năm (tùy thuộc vào mỗi quốc gia), với một số trường Đại học còn có cơ hội học tập một năm ở nước ngoài hoặc kinh nghiệm làm việc. Một số khóa học có thể kéo dài thêm một năm, cho phép sinh viên tốt nghiệp với bằng Thạc sỹ thay vì bằng Cử nhân.
– Cho dù lĩnh vực sinh học mà bạn hướng tới là gì, thì bạn cũng nên tập trung vào một khóa học chuyên sâu thuộc lĩnh vực phức tạp nhưng phát triển.