Bảo lãnh Tài chính I-134
Mỹ đòi hỏi các trường Đại học phải xét duyệt để xác định khả năng Tài chính của bạn hoặc gia đình bạn để tài trợ cho việc học hành và sinh sống của bạn ở Mỹ trước khi bạn được cấp Mẫu I-20 hay Mẫu IAP-66 (cho J-1 Visitor Exchange). Bạn cần Mẫu nhập học I-20 này để được cấp chiếu kháng với tư cách Du học sinh (F-1 Student Visa) và được nhập vào nước Mỹ để Du học. Nếu bạn không nộp đủ giấy tờ chứng minh khả năng tài chính (Mẫu I-134), bạn có thể bị từ chối không được cấp Mẫu I-20 hay IAP-66 mặc dù bạn hội đủ tiêu chuẩn học vấn và có thể đã được chấp thuận cho học.

Chứng minh Tài chính khi Du học Mỹ

– Tuy nhiên, Mỹ cũng cấm cấp những mẫu I-20 hay IAP-66 cho Sinh viên nếu không được thâu nhận vào học. Do đó, điều trước tiên bạn phải làm là hội đủ điều kiện học vấn và gửi Hồ sơ Học trình và Văn bằng đến trường bạn chọn học.
– Bạn có thể sẽ phải trình giấy chứng minh khả năng tài chính 2 hoặc 3 lần.
Lần đầu với trường bạn chọn, những trường tư và nhiều trường công đòi hỏi bạn phải đủ khả năng trả học phí như là một tiêu chuẩn để chấp thuận vào học. Hơn nữa bạn còn có thể phải chứng minh là không những bạn có đủ tiền để học mà còn phải có khả năng trả tiền ăn, ở, di chuyển, Bảo hiểm và các khoản chi tiêu cá nhân. Không những thế, bạn còn phải trình giấy tờ chứng minh này để được chấp thuận bởi Tòa Lãnh sự Mỹ, và cuối cùng bạn có thể phải trình một lần nữa cho nhân viên Sở di trú, người sẽ quyết định cho bạn vào nước Mỹ.

Mẫu I-134
– Mẫu I-134 là một tờ cam kết của thân nhân đứng đơn cam đoan sẽ bảo trợ Tài chính cho Du học sinh trong suốt khoảng thời gian học ở Mỹ. Nếu người thân nhân này ở Mỹ, thì tờ cam kết này phải được thị thực chữ ký (notarized) ở Mỹ. Nếu thân nhân đó ở ngoài nước Mỹ, mẫu I-134 phải được thị thực bởi Tòa Ðại sứ hay Tòa Lãnh sự Mỹ.

Cung cấp dữ kiện
Người đứng đơn phải nộp 2 bản cung cấp đầy đủ những dữ kiện về lương bổng và nguồn tài trợ, bằng cách cung cấp những giấy tờ sau đây:
– Chứng nhận của Ngân hàng hay Cơ quan Tài chính của thân nhân đang ký gửi Ngân hàng với những chi tiết như Tài khoản và thời gian ký gửi
– Chứng nhận của Công ty hoặc Cơ quan bạn đang làm việc về tình trạng việc làm và lương bổng của bạn
– Hoặc nếu thân nhân làm nghề tự do (chẳng hạn như là tiểu thương) và ở Mỹ, họ phải nộp giấy Thuế của 2 năm trước
– Nếu thân nhân có công trái phiếu, phải liệt kê số danh mục, loại và tên của người thừa hưởng.
Thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp với VP UniStar