Bảng câu hỏi sau đây giúp cho cha mẹ phụ huynh đánh giá được công tác chuẩn bị hướng nghiệp đầy đủ và thấu đáo cho con, cháu và người thân.

Chuẩn bị hướng nghiệp hiệu quả

01 – Các bạn đã xác định tính cách của con, cháu mình hay chưa?
02 – Các bạn đã thử sử dụng các bài trắc nghiệm nhằm đánh giá tính cách bản thân của con, cháu mình chưa?
03 – Các bạn đã thực hiện đánh giá năng lực của của con, cháu mình hay chưa?
04 – Các bạn có đánh giá nguồn lực – tài chính cho bản thân mình hay chưa?
05 – Các bạn có đánh giá các yếu tố hoàn cảnh đặc biệt của gia đình ảnh hưởng tới lựa chọn nghề nghiệp, trường học của con, cháu mình hay chưa?
06 – Các bạn có đánh giá chung về xu hướng các ngành nghề trong tương lai gần hay không?
07 – Các bạn có tham gia vào các chương trình và các buổi hướng nghiệp tổ chức tại trường hoặc do các đơn vị khác thực hiện?
08 – Các bạn có tổng kết và sắp xếp các thông tin, tài liệu liên quan tới hướng nghiệp hay không?
09 – Các bạn có tập trung đọc các ý kiến và các câu hỏi của các bậc cha mẹ hay học sinh khác trên mạng hoặc trong các hội thảo?
10 – Các bạn có tham khảo ý kiến họ hàng, người thân, thầy cô giáo, bạn bè về tính cách, năng lực và các ngành nghề phù hợp cho con cháu mình hay chưa?
11 – Các bạn có hỏi thăm cụ thể về các ngành nghề mà các bạn đang quan tâm từ những bạn bè và chuyên viên có thâm niên và kinh nghiệm nhiều trong các ngành nghề đó?
12 – Các bạn có thực hiện công tác chuẩn bị hướng nghiệp từ những năm đầu cấp 3 cho của con, cháu mình hay không?
13 – Các bạn có lên danh sách các trường phù hợp và tìm hiểu thông tin cụ thể của các trường đó không?
14 – Các bạn có tham gia và trực tiếp hỏi các bộ phận tư vấn của các trường và cơ sở đào tạo quan tâm?
15 – Các bạn có hỏi thăm và tìm hiểu thông tin từ các sinh viên sắp tốt nghiệp từ các trường và cơ sở đào tạo các bạn đang quan tâm hay không?
16 – Các bạn có thật sự quan niệm đại học không phải là lối đi vào đời duy nhất của của con, cháu mình không?
17 – Các bạn thực hiện hướng nghiệp thật sự dựa trên năng lực, sở thích, và tính cách của của con, cháu mình?
18 – Các bạn thực hiện công tác hướng nghiệp thông qua lắng nghe, thuyết phục, định hướng con, cháu mình thay vì sử dụng biện pháp cưỡng bức, đe dọa và áp đặt?
19 – Các bạn quan niệm thành công về nghề nghiệp không chỉ đơn giản là mức thu nhập bằng tiền?
20 – Các bạn có chủ động gặp các chuyên viên tư vấn bên thứ ba (không thuộc đơn vị giáo dục đào tạo nào) để hỏi về định hướng nghề nghiệp?

Các phụ huynh vui lòng đánh giá và cho điểm 20 câu hỏi trên theo thang điểm:
5 điểm: Hoàn toàn đã áp dụng
4 điểm: Đã áp dụng nhưng chưa thực hiện thấu triệt
3 điểm: Có suy nghĩ và thực hiện một số phần
2 điểm: Có biết tới nhưng chưa thực hiện
1 điểm: hoàn toàn chưa biết mới nghe tới lần đầu.
Kết quả:

Từ 90-100 điểm: Các bạn là cha mẹ tuyệt vời trong công tác hướng nghiệp con cháu mình. Các bạn sẽ chọn lựa một nghề hoàn toàn phù hợp với con cháu mình.
Từ 80- 90 điểm: Các bạn đã thực hiện tốt công tác hướng nghiệp nhưng có một số chi tiết các bạn đã bỏ qua. Các bạn nên tập trung thêm nguồn lực để chọn lựa được 1 nghề tốt hơn cho con cháu mình thông qua khắc phục các điểm yếu đó.
Từ 70-80 điểm: Các bạn biết được cơ bản hướng nghiệp như thế nào. Vấn đề tại đây là các bạn có thực sự muốn thực hiện và đầu tư cho con cháu mình hay không.
Từ 50-70 điểm: Các bạn còn thiếu nhiều kỹ năng và thông tin hệ thống hướng nghiệp cho con, cháu mình. Các bạn cần phải có một người tư vấn giúp cho bạn thực hiện công tác này.
Dưới 50 điểm: Các bạn hoàn toàn chưa hiểu gì về hướng nghiệp. Con cháu các bạn đang phải tự bơi trong biển thông tin về hướng nghiệp và khả năng chọn sai nghề là rất cao.

Vũ Tuấn Anh
Giám Đốc Điều Hành Viện Quản Lý Việt Nam