Có chứng chỉ A-Level trong tay là tấm hộ chiếu vào học tại các trường Đại học danh tiếng, đặc biệt tại Anh quốc bởi điểm A-Level cao là điều kiện tiên quyết để theo học bậc Đại học, đặc biệt là các ngành Y, Luật và Cơ khí.

Học giỏi tiếng Anh, khi Du học vẫn sốc

Về chương trình A-Level
A-Level được các trường Đại học trên toàn thế giới công nhận. Chương trình A-Level có thể được xem tương đương với chương trình lớp 11, 12 tại Việt Nam. Có chứng chỉ A-Level trong tay là tấm hộ chiếu vào học tại các trường Đại học danh tiếng, đặc biệt tại Anh quốc bởi điểm A-Level cao là điều kiện tiên quyết để theo học bậc Đại học, đặc biệt là các ngành Y, Luật và Cơ khí.
Điều kiện theo học chương trình A-Level
Tất cả những học sinh đã tốt nghiệp lớp 10 hoặc 11 tại Việt Nam có kết quả học tập tốt đều có khả năng được chấp nhận vào chương trình này.
+ Học sinh hoàn tất lớp 10 và trên 16 tuổi
+ Tối thiểu đạt điểm C cho 5 bài thi GCSE (trong đó có môn Toán) hoặc tương đương
+ Có tối thiểu IELTS 5.5/ TOEFL ibt 71
Lựa chọn môn học cho chương trình A-Level
Chương trình A-Level thông thường kéo dài trong 2 năm, chia làm 2 bậc. Năm đầu tiên AS gồm 4-6 môn và kết thúc năm nhất bằng kì thi lấy bằng AS level. Năm thứ hai A2 bạn sẽ chọn ba trong số những môn của năm thứ nhất để học tiếp và thi kết thúc chương trình A-Level bằng 3 môn này. Bạn có thể học hơn 3 môn học nếu mong muốn. Các môn học A-Level được chọn dựa trên định hướng nghề nghiệp và khả năng học tập của bạn. Chọn đúng môn học sẽ giúp học sinh nâng cao khả năng được nhận vào các trường Đại học danh tiếng.
Thang điểm của chương trình A-Level
Cuối mỗi bậc của chương trình sẽ là một bài thi đề chung cho tất cả các học sinh theo học. Điểm tổng kết cuối khóa học sẽ dựa trên điểm bài thi cuối khóa, các điểm viết luận thành phần và điểm đánh giá thông qua các hoạt động ngoại khóa. Thông thường học sinh chọn học và thi 3 hoặc 4 môn A-Level để đủ điều kiện vào đại học. Học sinh nên chọn các môn học giúp cho chuyên ngành học Đại học sau này. Các bài thi A-Level có điểm từ A đến E. Thông thường điểm A & B là những điểm yêu cầu của những trường Đại học hàng đầu.
Những học bổng cho chương trình A-Level
Hầu hết các trường Đại học và Cao đẳng đều có học bổng cho chương trình A-Level có giá trị từ 30-60% khóa học. Điều kiện để nhận học bổng cho chương trình A-Level phụ thuộc vào từng trường, tuy nhiên có thể thấy điều kiện chung là:
• Điểm tổng kết trên 8.0 và không có môn chính nào dưới 8.0.
• Ielts 5.5 trở lên hoặc tương đương.

Nguồn Báo Du học