Thông tin chung

Rivermont Collegiate được thành lập vào năm 1884, là trường duy nhất thông qua trường dự bị đại học lớp 12 tại khu vực Quad Cities của vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Trường phát triển mạnh trong hơn tám mươi năm dành riêng cho học tập xuất sắc và tối đa tiềm năng của mỗi học sinh. Cung cấp cho từng cá nhân kiến thức và kĩ năng trong tư duy phản biện, đồng thời giúp học sinh trở nên tự tin về bản thân từ đó thành công hơn khi học Đại học.

Các giá trị đạo đức là mặt quan trọng cho giáo dục của mỗi con người. Trường Rivermont dạy học sinh phải tôn trọng người khác và có trách nhiệm xã hội cũng như cộng đồng cao. Học sinh sẽ biết trân trọng sự khác biệt giữa các cá nhân cũng như những đóng góp khác nhau của họ vào công đồng trường Rivermont. Trường tin rằng:

 • Tiêu chuẩn học thuật và đạo đức cao góp phần vào sự xuất sắc và đòi hỏi học sinh nỗ lực hết sức
 • Học sinh sẽ phát triển trong môi trường học tập nơi và tỉ lệ thầy/cô – học sinh đảm bảo học sinh sẽ được chú tâm đến nhiều hơn.
 • Mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh đóng vai trò quan trọng đối với việc học tập của học sinh
 • Mỗi học sinh sẽ có tài năng và trình độ riêng biệt và cần được nuôi dưỡng cũng như phát triển
 • Mọi học sinh đều có thể tiếp cận tất cả các hoạt động của trường
 • Giáo dục là một quá trình lâu dài để phát triển trí não, con tim và tinh thần thông qua kinh nghiệm thực tế, kết quả trong nghệ thuật và thể thao
 • Đa dạng về suy nghĩ và văn hóa trong cộng đồng trường Rivermont khuyến khích việc trao đổi về quan điểm, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau
  Trường cam kết rằng sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ học được:
 • Sự vượt trội về nhân văn, toán học, khoa học, công nghệ, nghệ thuật và ngôn ngữ
 • Thành thạo về các kĩ năng hợp tác và cạnh tranh cũng như sức khỏe về thể chất
 • Cho thấy sự sáng tạo, và tư duy phản biện

Một số lý do để chọn trường Rivermont Collegiate:

 • #1 trường trung học tư tại Iowa và #1 trường trung học STEM tại Iowa bởi Niche
 • Trường hàng dự bị Cao Đẳng hàng đầu theo AP Index
 • 100% học sinh vào được Đại học và Cao Đẳng
 • Quy mô lớp học nhỏ và nuôi dưỡng, môi trường giống như gia đình
 • Dịch vụ cộng đồng được nhấn mạnh ở mọi cấp lớp
 • Ngoại ngữ được dạy ở mọi cấp lớp, bắt đầu từ mầm non
 • Nhiều khóa học AP và cơ hội chọn lọc hầu như không giới hạn
 • Hơn 50 hoạt động ngoại khóa