Học tài chính bạn sẽ được yêu cầu học các môn có liên quan như kế toán, kinh doanh hoặc kinh tế. Tài chính là một phần của nhóm các môn học liên kết với các đối tượng tài chính, kế toán, quản lý và kinh tế. Đó là một số khóa học phổ biến ở cấp độ đại học và sau đại học.
Về cơ bản, tài chính liên quan đến việc quản lý tiền, và rõ ràng nó là một chủ đề có tầm quan trọng trong tất cả các lĩnh vực như xã hội và kinh doanh. Nếu bạn học tài chính, bạn sẽ có cơ hội đảm nhiệm nhiều vị trí trong các loại hình tổ chức khác nhau.

tai-chinh

Tấm bằng tài chính bao hàm những gì?
– Tấm bằng về tài chính thường là sự kết hợp giữa kiến thức về công nghệ và lý thuyết, gồm những kỹ năng tài chính cơ bản bạn cần có khi làm những công việc trong giới tài chính. Bạn sẽ được học cách tài sản được đo lường như nào và tài chính ảnh hưởng và hình thành các hành vi doanh nghiệp như nào. Bạn cũng sẽ được học kinh tế và thống kê, vì chúng là phần thiết yếu trong việc thấu hiểu về tài chính. Những chủ đề quan trọng về tài chính khác có thể được dạy là kế toán, phương thức toán học, kinh tế vi mô và vĩ mô, công nghệ thông tin.
– Trong những giai đoạn sau của chương trình học, sẽ có những học phần tự chọn. Sinh viên có thể chọn một hướng đi cụ thể mà mình muốn theo đuổi, như thuế, kiểm toán, luật kinh doanh và lao động, kế toán quản trị, lý thuyết kế toán cao cấp và quản trị rủi ro.
– Những khóa học về tài chính gồm đa dạng các môn học, chuẩn bị cho sinh viên có kỹ năng làm việc trong lĩnh vực tài chính rộng lớn. Bạn có thể đảm nhận các công việc trong các lĩnh vực như ngân hàng thương mại, lên kế hoạch tài chính, ngân hàng đầu tư, quản lý tiền tệ, bảo hiểm và bất động sản.

Yêu cầu đầu vào
– Yêu cầu đầu vào rất đa dạng, tùy thuộc vào từng trường bạn xin theo học. Mặc dù rất nhiều trường đại học danh tiếng không yêu cầu sinh viên có bằng cấp cụ thể gì, bạn cũng cần có một học bạ sáng sủa và dĩ nhiên điểm môn toán phải cao, và điểm của các môn khác nữa như tiếng anh, giao tiếp.

Cấu trúc khóa học và phương pháp đánh giá
– Thường tấm bằng cử nhân về tài chính kéo dài ba đến bốn năm, và tấm bằng thạc sĩ sẽ kéo dài một đến hai năm. Ở Anh, các khóa học về tài chính ở cấp độ đại học thường là ba năm, ngoại trừ Scotland là bốn năm, và thạc sĩ sẽ là một năm (Scotland là 2 năm). Ở Mỹ, học tài chính thường mất bốn năm ở cấp độ cử nhân, ở mức độ thạc sĩ là hai năm. Không giống kế toán, ở một mức độ nào đó thì được coi là nhỏ hẹp hơn tài chính. Ngành này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những hiểu biết phong phú về giới kinh doanh ngày nay. Phương pháp giảng dạy thường kết hợp với giáo trình và hội thảo thực tiễn. Phương pháp đánh giá sẽ là sự kết hợp giữa các bài kiểm tra cá nhân theo học phần, các công việc dự án nhóm và bài kiểm tra viết.

Các chủ đề về tài chính
– Tấm bằng về tài chính gồm rất nhiều chủ đề đa dạng. Dưới đây là một số chủ đề về tài chính bạn có thể chọn học chuyên sâu:
Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tập trung vào việc quản lý tài chính và các quá trình trong công ty. Các chủ đề về tài chính được đề cập đến có thể gồm: đánh giá chi phí vốn, thiết lập các tiêu chuẩn cho lợi nhuận tài chính, xác định giá trị thị trường của các tập đoàn, các chiến lược giảm thiểu rủi ro, việc sáp nhập và mua lại.

• Tài chính quốc tế
Chuyên môn hóa về tài chính quốc tế là cơ hội để nghiên cứu các vấn đề chủ chốt về tài chính ở quy mô quốc tế. Các chủ đề có thể được dạy trong ngành gồm thuế quốc tế, báo cáo tài chính quốc tế, các chính sách thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hệ thống tiền tệ quốc tế, và các thị trường tài chính quốc tế. Bạn có thể chọn học tài chính trong việc phát triển kinh tế, hoặc các hệ thống tài chính cụ thể như tài chính đạo Hồi.