Thạc sỹ Marketing Kỹ thuật số

Được đinh nghĩa trên nhiều cơ sở với những tên gọi khác nhau như: Tiếp thị trực tuyến, Tiếp thị kỹ thuật số, Tiếp...

Ngành Marketing

Marketing hiệu quả là điều cần thiết cho sự thành công của mọi tổ chức. Trong thực tế, bất cứ ai cung cấp sản...

Ngành Quản trị

Bằng Quản trị giúp sinh viên có sự hiểu biết rộng về các chủ đề liên quan đến kinh doanh, tài chính, kinh tế...

Kinh tế học

Nếu như bạn là một người hay theo dõi các tin tức quốc tế và trong nước, đam mê về các lĩnh vực kih...

Thạc sỹ Kinh doanh

Nếu bạn đang lựa chọn một chương trình cao học trong lĩnh vực kinh doanh, sau đây sẽ là 3 lựa chọn để bạn...

Thac sỹ Quản lý Thể thao

Đối với sinh viên muốn biến niềm đam mê thể thao của mình vào sự nghiệp hay đảm nhiệm vai trò nhân viên trong...

Thạc sỹ Marketing

Dù bạn đang học Đại học về ngành Marketing, tìm kiếm thêm kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng tiếp thị, hoặc tìm cách...

Thạc sỹ Quản trị

Bằng Thạc sĩ Quản trị là một bước tiếp theo hữu ích cho các nhà lãnh đạo với sự theo đuổi sự nghiệp quản...

Thạc sỹ Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Bạn muốn có nghề nghiệp về Quản trị Nhà hàng Khách sạn? Hiểu về bằng Thạc sĩ Quản trị Nhà hàng Khách sạn có...

Thạc sỹ Tài Chính

Bằng Thạc sĩ Tài chính là một bước đệm để tìm kiếm sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính quốc tế....

Mới nhất

Keep in touch

135,889Thành viênThích

Xem nhiều