Wednesday, August 12, 2020

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

BELLERBYS COLLEGE
BELLERBYS COLLEGE

Bellerbys College sở hữu một hệ thống các chương trình đào tạo phong phú, đa dạng và phù hợp. Sự phong phú trong số lượng chương trình đào tạo không chỉ đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng sinh viên khác biệt mà còn đảm bảo cung cấp chất lượng giáo dục đồng đều, thống nhất, tập trung chuyên sâu vào việc trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng cho sinh viên.

CAMPUS CỦA TRƯỜNG TỌA LẠC TẠI 3 THÀNH PHỐ
+ London, Cambridge và Brighton

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

  • Tiếng Anh dự bị
  • Pre-GCSE (tương đương lớp 8)
  • GCSE (tương đương lớp 9)
  • A-leve (tương đương lớp 11 và 12)
  • Dự bị Đại học
  • Chương trình Đại học năm 1

DANH SÁCH XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU VÀO
BELLERBUS COLLEGE