Bellerbys College sở hữu một hệ thống các chương trình đào tạo phong phú, đa dạng và phù hợp. Sự phong phú trong số lượng chương trình đào tạo không chỉ đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng sinh viên khác biệt mà còn đảm bảo cung cấp chất lượng giáo dục đồng đều, thống nhất, tập trung chuyên sâu vào việc trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng cho sinh viên.

  CAMPUS CỦA TRƯỜNG TỌA LẠC TẠI 3 THÀNH PHỐ

  • London, Cambridge và Brighton

  Tiếng Anh dự bị
  Pre-GCSE (tương đương lớp 8)
  GCSE (tương đương lớp 9)
  A-leve (tương đương lớp 11 và 12)
  Dự bị Đại học
  Chương trình Đại học năm 1